Normalordre (220/NB)

Normal levering til Vinmonopolet etter inngåtte avtaler

Levert ikke bestilt vare (ZNB)

Denne ordren mottar du fra Vinmonopolet dersom de mottok en vare som ikke var bestilt. Denne inneholder nytt ordrenummer og referanse til ordrenummeret som varen ble levert sammen med.
Det er viktig at leverandøren ikke sender varen på nytt for denne ordretypen!
Vinmonopolet skal ha en faktura tilbake med referanse til det nye ordrenummeret.

Retur (ZRE)

Denne ordren mottas fra Vinmonopolet dersom de skal returnere en eller flere varer. En utskrift legges ved returnert vare. Denne inneholder årskoder og evt. lot-nummer.
Det er viktig at leverandøren ikke sender varen på nytt for denne ordretypen!
Vinmonopolet skal ha tilbake en kreditnota med referanse til returordren.

Kassasjon (ZKA)

Denne ordren mottas fra Vinmonopolet dersom det er avtale om kassering av varer (destruering, tas bort fra salg pga. utløpsdato osv.). Denne innehold årskoder og evt. lot-nummer.
Det er viktig at leverandøren ikke sender varen på nytt for denne ordretypen!
Vinmonopolet skal ha tilbake en kreditnota med referanse til kassasjonsordren.