Rapporten for særavgift finner du ved å klikke på “Rapporter” i menyen til venstre og velge fanen “Avgifter”. Her vil du se en oversikt over alle avgiftsperiodene dine.

Særavgiften rapporteres inn den 18 hver måned og baseres på forrige måneds salg, altså fra 01 – 30/31 måneden før.

Tallene fra rapporten legges inn i ELSÆR hos Skatteetaten.no.

Særavgiften i Kundan beregnes når du bekrefter en ordre. Dette gjelder både for EDI ordrer til Vinmonopolet og manuelle ordrer til andre kunder. Avgiften skal beregnes når varen selges og går ut fra ditt lager, og er derfor ikke beregnet på opprettelse av faktura, som kan sendes ut ved en senere anledning.

Status og kontroll av rapporten

I oversikten over Avgifter kan rapportene ha 3 forskjellige statuser: “Pågående” for inneværende måned ,“Lukket” for måneder som er ferdig og rapportert inn, og “Periode endret” for måneder der rapporten har blitt endret etter lukking.

Før du rapporterer inn tallene fra Særavgiften, anbefaler vi at du kontrollerer transaksjonene som danner rapporten. Dette gjør du ved å klikke deg inn på måneden du skal rapportere og velger fanen “Oppføringer”. Der vil du se alle ordrene som danner rapporten. Mer utfyllende info om ordren og avgiftene knyttet til bestemte ordrer får du ved å klikke på en ordrelinje.

Dersom det dukker opp ordrer som tilhører andre rapporteringsmåneder, må dette undersøkes nærmere. Trenger du hjelp til dette, så send oss en epost med beskrivelse til support@kundan.no.

Lukking og rapportering av periode

Rapporten med tall får du hentet ut først når du har lukket perioden. Du vil da kunne laste ned en Excell fil med tallene som du fører inn i Elsær.

Til info: Vi jobber med å sette opp en Elsær-fil som du kan importere direkte til Skatteetaten. Denne er under utvikling og vil bli tilgjengelig for nedlasting i løpet av høsten 2021.

Rapporten du får ut vil se noen lunde slik ut og inneholde alle avgiftene i perioden du rapporterer inn:

Denne excell filen har også en fane som heter “Oppføringer”, slik at du kan kontrollere alle transaksjonene i rapporten.

Når du har kontrollert rapporten kan du legge inn tallene på de forskjellige avgiftene i Elsær hos Skatteetaten.

Kundan har dessverre ingen innsikt hos Skattetaten og hvordan rapporteringen fungerer der, så problemer ved rapportering må vendes mot Skatteetaten.

Tilleggskoder

Dersom du har fått varer i retur til lager, har hatt uttak til avgiftsfri bruk, registrerer manko osv., vil du i rapporten se at ordren det gjelder har en tilleggskode. Tilleggskodene skal benyttes for å gi et riktig “bilde” av de avgiftspliktiges særavgiftregnskap og en riktig statistikk.

Tilleggskodene blir lagt til f.eks. ved kreditering av en ordre, der man ved fullføring av kreditnota velger årsak som “Manko”, “Tilintetgjort” eller “Retur”.

Merk: Ved retur av varer til lager, vil avgiftene beregnes når kreditnota opprettes og fullføres med årsaken “Retur”.

Feilmeldinger ved innrapportering

Får du feilmeldingen “Rapporteringsperioden ikke er gyldig”, eller “Særavgiftsgruppekoden er ikke gyldig, eller du har ikke rapporteringsplikt for denne”, må du sjekke fanen “Oppføringer” i filen du har hentet ut. Disse feilmeldingene får du dersom rapporten inneholder ordrer fra en annen måned.

Ta kontakt med oss på support@kundan.no dersom du trenger hjelp med dette.